• ATNAUJINTA: 2019 balandžio 23 d.
SSGG analizė

Stiprybės

Silpnybės

Galimybės

Grėsmės

Mokykla vystosi dinamiškai, siekia gimnazijos statuso ir pritraukia aplinkinių mokyklų mokinius tęsti mokymąsi 9-12 klasėse.

 

 

Mokykla turi rajono valdžios ir visos savo bendruomenės palaikymą, yra patrauklioje geografinėje vietoje.

 

 

Savarankiškai tvarko asignavimus, turi kvalifikuotų mokytojų ir kitų darbuotojų personalą.

Nepilnas mokymo kabinetų aprūpinimas mokymo priemonėmis.

 

 

 

 


 Nepakankamas teigiamo įvaizdžio formavimas.

 

 

 

 

Nepakankamas bendradarbiavimas tarp mokyklos bendruomenės narių.

Mokykla gali suteikti vaikams kokybišką išsilavinimą, reikiamų socialinių įgūdžių ir taip pritraukti kuo daugiau vaikų.

 

Mokykla gali užtikrinti saugią ir kūrybingą darbo ir mokymosi aplinką, apsirūpinti reikiamais resursais.

Gyventojų ir besimokančiųjų skaičiaus mažėjimas neigiamai įtakoja mokyklos klasių komplektavimą.

 

 

 

Išorinių socialinių negerovių (kvaišalai, smurtas) skver-bimasis gali neigiamai paveikti mokyklos socialinę aplinką.