• ATNAUJINTA: 2019 balandžio 23 d.
Plano rengimo darbo grupės sudėtis

Grupės vadovas – Arūnas Šalnaitis, direktorius.


Nariai:

Jolita Leščinskaitė, pavaduotoja ugdymui,

Romanas Laurinaitis, pavaduotojas ugdymui,

Stanislovas Černevičius, pavaduotojas ūkio reikalams,

Ona Rimaitienė, direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

Auksė Makūnienė, soc. pedagogė,

Ilona Tamulienė, mokytoja,

Robertas Stremaitis, mokytojas,

Eglė Černauskienė, mokytoja,

Jūratė Šnipienė, mokytoja,

Žaneta Muraškienė, mokytoja,

Arūnas Urbaitis, mokytojas,

Lina Martūnienė, mokytoja.