• ATNAUJINTA: 2019 balandžio 23 d.
Griškabūdžio gimnazijos aplinkos analizė

Politiniai veiksniai

 

           Valstybės institucijos ir rajono valdžia švietimą laiko prioritetu, vyksta mokyklų tinklo pertvarka, sudarytas rajono mokyklų tinklo optimizavimo planas iki 2012 metų. Mokykla jaučia rajono valdžios dėmesį ir pagalbą įgyvendinant mokyklos uždavinius.

         Neigiami veiksniai-mažas valstybės valdžios dėmesys provincijai, gyventojų skaičiaus mažėjimas, kitų mokyklų konkurencija.

 

Išorės veiksniai, darantys įtaką mokyklos veiklai

 

                      Teigiami veiksniai:

  1. Mokykla-asignavimų valdytoja.
  2. Veikia mokinio krepšelis, kuris garantuoja tam tikrą materialinį stabilumą.
  3. Projektų vykdymui mokykla dalį lėšų gauna iš įvairių fondų.
  4. Mokykla šildoma vietinės katilinės ir dalinai vietiniu kuru, kas sąlygoja mažesnes sąnaudas ir geresnes darbo sąlygas.
  5. Pablogėjus ekonominei situacijai šalyje galima tikėtis materialinių išteklių ir spaudinių kainų mažėjimo.

                      Neigiami veiksniai:

  1. Akivaizdžiai prastėjanti mokinių šeimų socialinė padėtis, didėjantis socialiai remtinų šeimų skaičius, didėjanti atskirtis tarp gerai materialiai aprūpintų šeimų ir materialiai remtinų šeimų vaikų.
  2. Ugdymo kokybę neigiamai įtakojantis menkas įstaigos aprūpinimas moderniomis ugdymo priemonėmis.
  3. Daug lėšų išleidžiama mokyklos skyrių veiklai užtikrinti.
  4. Lėtai atsigaunanti valstybės ekonomika neleidžia tikėtis didesnio mokyklos finansavimo. Pastaraisiais metais sumažintas mokinio krepšelis neužtikrina bent minimalaus vadovėlių fondo ir mokymo priemonių atnaujinimo, dėl sumažėjusio mokinio krepšelio ir pasikeitusių klasių formavimo sąlygų didėja mokinių skaičius klasėje ar mokymo grupėje.
  5. Dėl smunkančios valstybės ekonomikos dalis gyventojų emigruoja iš Lietuvos išsiveždami vaikus (mažėja mokinių skaičius) arba palikdami juos likusių artimųjų priežiūrai (neužtikrinamas tinkamas mokinių auklėjimas namuose).

 

Socialiniai veiksniai

 

            Planuojamas moksleivių skaičius 2010-2011 m. m.-443 moksleiviai, 2011-2012 m. m. planuojama, kad mokysis 420 moksleivių, 2012-2013 m. m. planuojama sulaukti 398 moksleivius.

           Grėsmės. Akivaizdžiai matyti, kad moksleivių skaičius kiekvienais metais mažėja. Žinoma, tai lemia ekonominiai sunkumai, vertybių ir gyvensenos pokyčiai.

         Keičiasi visuomenės vertybės. Neliko šeimos kaip vertybės, galima sakyti, kad ir dėl to mažėja gimstamumas, esantys vaikai, augantys nepilnose ar socialinės rizikos šeimose, yra psichologiškai silpni, socialiai pažeidžiami. Spartėja gyvenimo tempas, didėja žmonių finansiniai poreikiai, tėvams mažiau laiko lieka bendravimui su savo vaikais. Svetimos kultūros įsiliejimas į šiuolaikinių vaikų gyvenimą išstumia lietuviškas tradicijas.

            Galimybės. Mokykla gali padėti vaikams suteikdama jiems ne tik žinių, bet ir gyvenimo įgūdžių mokymu.

          Gamtos ir maisto užterštumas įvairiais cheminiais preparatais taip pat įtakoja vaikų fizines ir protines galias. Daugėja vaikų , besimokančių pagal specialiąsias programas.