• ATNAUJINTA: 2020 rugsėjo 16 d.
Mokytojai

GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS MOKYTOJAI


KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

http://www.griskabudziovidurine.lt/uploads/5021_1920_.gif

Inga Ižganaitienė (rusų k., vokiečių k.), Ilona Šalnaitienė (vokiečių k.),  Jolanta Laurinaitienė (lietuvių k.), Justina Ščerbina (anglų k.), Lina Martūnienė (lietuvių k.), Audronė Zymonienė (anglų k.)    

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ


http://www.griskabudziovidurine.lt/uploads/5020_1871_.gif

Neringa Stravinskienė (biologija, gamta ir žmogus), Lina Laurinaitienė (fizika, žmogaus sauga), Alvydas Grinkevičius (informacinės technologijos), Ilona Tamulienė (matematika), Edita Kurienė (chemija), Rima Apanavičiūtė (matematika, informacinės technologijos)

SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

http://www.griskabudziovidurine.lt/uploads/5018_0866_.gif
  Birutė Januševičienė (geografija), Virginija Puskunigienė (istorija, pilietiškumo pagrindai), Aušrelė Grigienė (istorija), Laima Olekienė (tikyba), Gitana Kaunienė (etika)       
 
MENŲ, TECHNOLOGIJŲ IR KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

http://www.griskabudziovidurine.lt/uploads/5019_1896_.gif
Arūnas Urbaitis (kūno kultūra), Jūratė Šnipienė (technologijos,dailė), Violeta Briaukienė (muzika),  Romanas Laurinaitis (technologijos, ekonomika ir verslumas, kūno kultūra), Algimantas Vorevičius (dailė)

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJAI

 
http://www.griskabudziovidurine.lt/uploads/4163_1900.jpg
 Lina Sinkevičienė, Eglė Sinkevičienė, Eglė Černauskienė, Oresta Naumavičienė.