• ATNAUJINTA: 2020 sausio 20 d.
Darbo taryba
                                                                                        DARBO TARYBOS SUDĖTIS

                                                                                        Pirmininkė: Lina Sinkevičienė

                                                                                        Pavaduotoja: Jolita Leščinskaitė

                                                                                        Sekretorė: Ina Stremaitienė

Griškabūdžio gimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas

2018 m. darbo tarybos veiklos  ataskaita

 Griškabūdžio gimnazijos darbo taryba ataskaitiniu laikotarpiu 2018 m. sausio – gruodžio mėn. surengė 3 posėdžius.

2018 metų  sausio mėn. 30 d.  įvykusio  posėdžio metu išrinkta darbo tarybos pirmininkė Jolita Leščinskaitė, pavaduotoja - Lina Sinkevičienė, sekretorė – Ina Stremaitienė.

2018 metų rugsėjo 13 dienos įvykusio posėdžio metu perrinkta darbo tarybos pirmininkė ir pavaduotoja. Griškabūdžio darbo tarybos pirmininke išrinkta Lina Sinkevičienė, pavaduotoja -  Jolita Leščinskaitė.

2018 metų rugsėjo 26 dienos įvykusio posėdžio metu patvirtintas Griškabūdžio gimnazijos veiklos reglamentas.

Per praėjusius metus darbo tarybai nepateiktas nei vienas rašytinis prašymas.