• ATNAUJINTA: 2020 gruodžio 03 d.
Darbo taryba
                                                                                        DARBO TARYBOS SUDĖTIS

                                                                                        Pirmininkė: Lina Sinkevičienė

                                                                                        Pavaduotoja: Jolita Leščinskaitė

                                                                                        Sekretorė: Ina Stremaitienė

Griškabūdžio gimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas

2019 m. darbo tarybos veiklos  ataskaita

           Griškabūdžio gimnazijos darbo taryba ataskaitiniu laikotarpiu 2019 m. sausio – gruodžio mėn. surengė 2 posėdžius.

2019 metų vasario 7  dienos įvykusio posėdžio metu svarstyti klausimai dėl darbo tarybos veiklos reglamento, 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo ir talpinimo gimnazijos tinklalapyje.

2019 metų rugpjūčio 29 dienos įvykusio posėdžio metu pritarta 2019-2020 m.m. gimnazijos mokytojų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimui.

 Per praėjusius metus darbo tarybai nepateiktas nei vienas rašytinis prašymas.